Sesazená dýha ~ Splicing veneer

Na dýhu jsme odborníci a disponujeme jednou z největších flotil strojů na její zpracování v Evropě. Sesadíme prakticky jakýkoli rozměr dýhy v požadované skladě a textuře. Zajistíme sesazení dýhy ze všech známých druhů dřevin, které je možno legálně těžit. Prosím pokračujte zde.

We are experts on veneer and we have one of the largest fleets of splicing machines in Europe. We can splice really any size of veneer in the desired stock and texture. We are splicing veneer of all known tree species that can be legally harvested. Please continue here.