Řešení pro zadržování vlhkosti ~ Moisture retention solutions

Vermikulit, který tvoří klíčovou substanci v našich protipožárních materiálech má také výborné vlastnosti pro zadržování vlhkosti. Akumulovanou vlhkost postupně uvolňuje, což je důležité pro většinu zahradních aplikací. Další informace prosím nalezněte zde.

Vermiculite, which is a key substance in our fire-fighting materials, also has excellent moisture retention properties. It gradually releases accumulated moisture, which is important for most garden applications. Please find more information here.