Intarzie ~ Inlays

Výroba intarzií je královská disciplína. Jedná se o složení různých dýh do různých tvarů, obrazců nebo obrázků. V našich továrnách na intarziích pracují jen ti nejzkušenější pracovníci. Jedná se o náročnou ruční práci. Dál prosím pokračujte zde.

Making INLAYS is a royal discipline. It is a composition of different veneers into different shapes, graphics or pictures. Only the most experienced workers work in our inlays. This is a demanding manual work. Please continue here.