Dýhové hrany, dýha na obalování ~ Veneer edges, Wrapping Profiles

Vyrábíme dýhové hrany všech typů, s lepidlem, jednovrstvé, vrstevné až do velkých tlouštěk, materiály z dýh pro obalování broušené naopak na velmi malé tloušťky ze všech druhů dřevin. Pro prémiové zakázky vyrábíme hrany a sesazenky ze stejného kmene dýhy, čímž je dosažena dokonalého sladění plochy i hrany nábytku. Další informace prosím nalezněte zde.

We produce veneer edges of all types, with glue, single-layer, layered up to large thicknesses, materials from veneer for wrapping sanded to very small thicknesses of all kinds of woods. For premium orders, we produce edges and spliced veneer from the same veneer log, which ensures perfect alignment of the FRONTS and EDGES of the furniture. Please find more information here.