Digitální tisk je revoluční technologie umožňující na nábytek umístit povrchy, grafiky a obrázky dle zcela individuálních požadavků zákazníků. Minimální počet kusů v sérii je jeden kus! Tisk umíme aplikovat prakticky na všechny druhy plošných povrchů. Všechny naše tisky splňují nejnáročnější atesty pro ekologii, oděr, světlostálost atd. Další informace prosím nalezněte zde.

Digital printing is a revolutionary technology that enables to place surfaces, graphics and pictures on the furniture according to individual customer requirements. The minimum number of pieces in a series is ONE PIECE! We can apply printing to all types of flat surfaces. All our prints meet the most demanding attestations for ecology, abrasion, lightfastness, etc. For more information, please click here.