Naše akustické obklady zvuk účinně pohlcují, odrážejí nebo rozptylují. S jejich pomocí dosahujeme v uzavřeném prostoru požadované akustické kvality, zejména snížení doby dozvuku a zlepšení poslechových podmínek. Jsou kombinovány z jednotlivých akustických prvků a materiálů, které v navržených sestavách tvoří vlastní interiérové obložení místnosti. Barevnost, typ perforace, druh materiálu obkladu lze vybrat z velkého množství nabízených povrchů.  Další informace prosím nalezněte zde.

Our acoustic tiles effectively absorb, reflect or scatter sound. With their help, we achieve the required acoustic quality in a confined space, especially reducing reverberation time and improving listening conditions. They are combined from individual acoustic elements and materials, which in the designed assemblies create their own interior lining of the room. The color scheme, the type of perforation, the type of tile material can be selected from a wide range of surfaces. Please find more information here.